Hyperloop – den nye transportform, der indenfor få år gør regional og international transport emissionsfri!

Elon Musks hyperloop-vision er de seneste år modnet, så hyperloop om få år udgør et stærkt alternativ til flytransport og højhastighedstog.

Vores mission

Vi ønsker at øge kendskabet til hyperloop i Danmark som den nye emissionsfri transportform for både gods og personer samt at bidrage til udbredelsen af  det europæiske hyperloop-netværk. 

Vore indsatsområder

I Hyperloop Denmark søger vi at have både et nationalt og et regionalt (skandinavisk) perspektiv.

Hyperloop kendskab

Hyperloop-teknologien og -konceptet er relativt ukendt i Danmark. Vi ønsker at øge kendskabet til fremtidens emissionsfri transportform i Danmark.

Z

Effektiv grøn mobilitet

Fremtidens mobilitet i Danmark bør være grøn og økonomisk ansvarlig. Hyperloop er et effektivt alternativ til fx store brobyggerier, kort- og mellemdistance luftfart etc., som er i konflikt med natur og miljø.

Regional Feasibility

Vi ønsker at analysere mulighederne for hyperloop i et regionalt perspektiv og overveje de økonomiske, socio-økonomiske og klimamæssige aspekter ved hyperloop sammenholdt med alternativerne – specifikt luftfart og højhastighedstog.

Hvem er vi

Hyperloop Denmark er en frivillig non-profit organisation i Danmark. Foreningen er stiftet af Integra Consult A/S og 4-leaf Consulting A/S. Foreningens formål og vedtægter kan findes via dette link>>

Hvorfor hyperloop

Vi arbejder på at udbrede hyperloop i erkendelse af, at transportsektoren udgør en væsentlig udfordring i forhold til at reducere udledningen af CO2 i fremtiden. 
Med en estimeret vækst på 60% frem mod 2050 er der et presserende behov for at få introduceret emissionsfri transport, der kan dække behovet for øget mobilitet i Europa. Hyperloop er en del af svaret på denne udfordring.

Seneste Nyheder