Hyperloop – den nye transportform der indenfor få år gør regional og international transport emissionsfri!

Elon Musk’s Hyperloop vision er de seneste år modnet så det om få år udgør et stærkt alternativ til flytransport og højhastighedstog.

Vores Mission

Vi ønsker at øge kendskabet til hyperloop i Danmark og bidrage til udbredelsen af  det pan-europæiske hyperloop netværk som den nye emissionsfri transportform for både personer og gods.

Vore indsatsområder

I Hyperloop-Denmark søger vi at have både et nationalt og et regionalt (Skandinavisk) perspektiv.

Hyperloop kendskab

Hyperloop teknologien og konceptet er relativt ukendt i Danmark. Vi ønsker i foreningen, at øge kendskabet i Danmark til denne fremtidens emissionsfri transportform.

Z

Effektiv grøn mobilitet

Fremtidens mobilitet i Danmark bør være grøn og økonomisk ansvarlig. Hyperloop er et effektivt alternativ til eksempelvis store brobyggerier hvor høj-hastighedstransport ikke er i konflikt med natur og miljø.  

Regional Feasibility

Vi ønsker at analysere mulighederne med Hyperloop i et regionalt perspektiv og overveje de økonomiske, socio-økonomiske og klimamæssige aspekter ved Hyperloop sammenholdt med alternativerne – specifikt luftfart og højhastighedstog.

Hvem vi er

Hvem står bag oprettelsen af Hyperloop-Denmark?

Hyperloop-Denmark er en frivillig not for profit organisation i Danmark. Foreningen er stiftet af Integra Consult A/S og 4-leaf Consulting A/S. Foreningens formål og vedtægter kan findes via dette link>>
Foreningen optager løbende nye medlemmer.

Hvorfor udbredelse af Hyperloop

Det er i erkendelse af, at transporten udgør en væsentlig og vanskeligt overkommelig udfordring i fht. at reducere udledningen af CO2.
Med en estimeret vækst på 60% frem mod 2050 er der et meget presserende behov for at få introduceret emissionsfri transport der kan dække behovet for øget mobilitet i Europa. Hyperloop er en del af svaret på denne udfordring.