Projekter / Studier

Projekter & Studier

Case Studies

Der er gennemført en lang række studier – feasibility studies – omkring specifikke Hyperloop forbindelser. Nogle er gennemført relativt tidligt mens andre er mere nylige og derfor også baseret på mere konkrete og up-to-date vurderinger i fht. teknologiens modenhed.

Vi har udvalgt en god håndfuld internationale studier.

Great Lakes, USA - Chicago - Cleveland - Pittsburg

Dette studie på 160+ sider er et af de mest omfattende studier der er lavet. Studiet er gennemført af en lang række interessenter med Hyperloop TT på Hyperloop teknologi siden. Studiet blev frigivet i December 2019.

Brasilien, Sydamerika - Porto Alegre - Caxias do Sul

Også et omfattende studie gennemført af bl.a. Hyperloop TT og en række partnere. Det første af sin art i Sydamerika og med fokus på såvel de økonomiske fordele som de miljømæssige fordele.
Studiet blev frigivet i September 2021.

Alberta, Canada - Calgary - Edmonton

Dette studie er blev frigivet i juni 2021 og er gennemført  af en række aktører i Nordamerika med Canadiske Transpod som Hyperloop teknologi partner. Dette studie fokuserer, udover økonomiske fordele og jobskabelse, ligeledes på reducerede emissioner. 

Godstransport, Holland - Amsterdam - Rotterdam

Hollandske Hardt Hyperloop står bag dette studie der fokuserer på godstransport i korridoren Amsterdam – Rotterdam hvor  1.100 lastbiler dagligt transporterer gods mellem disse byer. Der kan skabes en positiv økonomisk business case alene ved at flytte gods fra vej over på Hyperloop, så det er der sat fokus på her. Ikke mindst henset til, at godkendelser af Hyperloop i relation til gods forventes at ske noget før end det sker for persontransport.
Studiet blev frigivet i November 2021.

 

Godstransport Containere, Tyskland - HHLA (Hamborg Hafen und Logistik AG)

Et projekt der har skabt særlig opmærksomhed er dette i Hamborg hvor HHLA ønsker at sætte et container distributions system i søen ved hjælp af Hyperloop. Målet er at øge kapaciteten og effektiviteten omkring distribution af containere videre ud til terminaler og destinationer fra containerhavnen – den såkaldte HyperPort.

Skandinavien - Stockholm - Helsinki

Et af de første studier der blev gennemført, som et pre-feasibility study, var ruten Stockholm-Helsinki. Studiet blev gennemført af KPMG, Rambøll og Settervals og vurderede på daværende tidspunkt på økonomi, teknologi og juridiske (godkendelsesmæssige) aspekter.
På benefit siden fokuserer studiet meget på den reducerede rejsetid hvor den nuværende hurtigste rejse via fly på 3,5 time reduceres til 30 minutter med Hyperloop.

Mellemøsten

Til sidst har vi medtaget dette som har mere karakter af en video-visualisering, men når vi tager den med er det fordi den er udviklet af danske BIG.